Υπηρεσίες Εικονικών Εργαστηρίων

Καλώς ήρθατε στις υπηρεσίες Εικονικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθήνας

Οι Υπηρεσίες Εικονικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθήνας αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της ομώνυμης πράξης, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ψηφιακής Σύγκλισης.

Οι υπηρεσίες αφορούν δια-ιδρυματικά αντικείμενα τα οποία διδάσκονται στα τμήματα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ και Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε.

Οι υπηρεσίες Εικονικών Εργαστηρίων δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές είτε να εκτελούν εργαστηριακές ασκήσεις/πειράματα στους σταθμούς εργασίας των εργαστηρίων τους κατά τη διάρκεια του εργαστηριακού μαθήματος, είτε να συνδέονται εξ αποστάσεως και να εξασκούνται σε διάφορα εκπαιδευτικά αντικείμενα/τεχνολογίες συγκεκριμένων εργαστηριακών μαθημάτων.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα αντικείμενα που σας ενδιαφέρει στο κυρίως μενού και να εξερευνήσετε τις υπηρεσίες που έχουν δημιουργηθεί για κάθε αντίστοιχο εικονικό εργαστήριο!