ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η υπηρεσία προς το παρόν παρέχεται στους φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας T.E. από το eclass του ΤΕΙ Αθήνας.

Περιγραφή
Το εικονικό εργαστήριο Συστημάτων Βιοϊατρικής Τεχνολογίας επιτρέπει τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος για ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον τομέα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Στόχος του είναι η τρισδιάστατη οπτικοποίηση, προβολή και ανάλυση ιατρικών μηχανημάτων και φυσικών φαινομένων, τα οποία σχετίζονται με τη λειτουργία τους. Το εικονικό εργαστήριο παρέχει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον συμβατικό τρόπο μάθησης, ο οποίος μέχρι σήμερα βασίζεται σε απλές περιγραφές, σε απλές δισδιάστατες εικόνες και σε κάποιες επισκέψεις σε νοσοκομεία. Η πολυπλοκότητα των ιατρικών μηχανημάτων και των συναφών φυσικών φαινομένων καθιστά μη αποδοτική τη χρήση συμβατικών μεθόδων διδασκαλίας.