ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Περιγραφή
Η υπηρεσία προσφέρει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον το οποίο συνδυάζει, με αλληλεπιδραστικό τρόπο, τις δυνατότητες που προσφέρουν τα παραδοσιακά περιβάλλοντα εκμάθησης προγραμματισμού με διαδικτυακές τεχνολογίες αιχμής.Η υπηρεσία υποστηρίζεται από web based εφαρμογή και είναι διαθέσιμη τόσο στους φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής T.Ε. όσο και στο ευρύτερο κοινό.

Η υπηρεσία στοχεύει στην:
• Κατανόηση αλγορίθμων με χρήση ψευδοκώδικα
• Εξάσκηση των σπουδαστών και από απόσταση

Πρόσβαση στην υπηρεσία εκμάθησης προγραμματισμού: vialgol.lab.teiath.gr

• Για προσωποποιημένη συνεδρία συνδεθείτε με τον ηλεκτρονικό σας λογαριασμό του ΤΕΙ Αθήνας.
• Για Guest συνεδρία κλείστε το αναδυόμενο παράθυρο εισόδου (login prompt).

Οδηγός πρόσβασης σε προσωποποιημένο χώρο αποθήκευσης