ΠΟΛΥΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η υπηρεσία παρέχει ένα πολύ-επεξεργαστικό περιβάλλον μέσω προγράμματος εξομοίωσης το οποίο έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με συγκεκριμένες λειτουργικές απαιτήσεις επιπέδου αρχιτεκτονικής και περιβάλλοντος διεπαφής και χρησιμοποιείται στο εργαστηριακό μέρος μαθημάτων Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Προηγμένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Υπολογιστικά Συστήματα και Ενσωματωμένα Συστήματα που διδάσκονται στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ. Η υπηρεσία παρέχεται στους φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής T.Ε. τόσο στο εργαστήριο όσο και απομακρυσμένα.

Περιγραφή:
Η υπηρεσία στοχεύει στην κατανόηση:
• της λειτουργίας των πολυεπεξεργαστών
• των προβλημάτων που προκύπτουν από τη χρήση πολυεπεξεργαστών διαμοιραζόμενης μνήμης (συγχρονισμός, ασυνέπεια διαμοιραζόμενης μνήμης)
• της επίδρασης του μεγέθους και της οργάνωσης της μνήμης cache στην απόδοση των μονοεπεξεργαστικών και πολυεπεξεργαστικών συστημάτων

Μεταφόρτωση vmware εικόνας
Μεταφόρτωση εικονικής μηχανής (MultiGUI & SingleGUI) για περιβάλλον Linux
Μεταφόρτωση MultiprocessorSimulator για περιβάλλον Windows