ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Η υπηρεσία υποστηρίζεται από τα παρακάτω:

Α) Ανοιχτό εκπαιδευτικό διαδικτυακό τόπο (www.vlabs.rdetl.teiath.gr) με ενότητες που περιλαμβάνουν διαλέξεις, tutorial, φροντιστηριακές εργαστηριακές ασκήσεις, εργαστηριακές ασκήσεις για το απομακρυσμένο εργαστήριο (RLABS), webinars, Web-TV, forum, wiki κτλ.

B) Υπηρεσία πρόσβασης και χρήσης του από απόσταση εργαστηρίου (RLABS – www.rlabs.rdetl.teiath.gr) από πιστοποιημένους καθηγητές και φοιτητές κατόπιν αιτήσεως εγγραφής. Το RLAB δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης, χειρισμού και διενέργειας πειραμάτων και μετρήσεων τόσο στις βασικές αρχές όσο και σε προηγμένα τηλεπικοινωνιακά συστήματα και τεχνολογίες όπως π.χ., τεχνολογίες IEEE 802.11, LTE/LTE Advanced, Bluetooth κτλ.