ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

maptubewindowΤο εικονικό εργαστήριο χωρικής ανάλυσης (ΕΕΧΑ) υλοποιείται με βασικό στόχο την επεξήγηση των βασικών χωρικών εννοιών στους φοιτητές, την ανάδειξη των δεξιοτήτων τους καθώς και την εξοικείωση τους με την ερευνητική διαδικασία. Το περιεχόμενο του EEXA είναι διαθέσιμο σε όλους έπειτα από εγγραφή, από οποιαδήποτε συσκευή και παρέχεται στη διεύθυνση: spatial.lab.teiath.gr.Περιγραφή

Η υπηρεσία περιλαμβάνει τα κάτωθι:

• Οπτικοποιημένη παρουσίαση των βασικών χωρικών εννοιών, αλλά και των παραμέτρων που εμπλέκονται σε αυτές. Οι έννοιες θα αφορούν κυρίως το γνωστικό αντικείμενο της Πολεοδομίας, αλλά και τα γνωστικά αντικείμενα της Χωροταξίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Κτηματολογίου. Περιλαμβάνεται η χρησιμοποίηση εικονικών ή πραγματικών χαρτογραφικών υποβάθρων, καθώς και η δυνατότητα διαδραστικής παρέμβασης των χρηστών. Η οπτικοποίηση θα είναι κατά περίπτωση τρισδιάστατη.

• Δημιουργία πλέγματος εικονικών ασκήσεων, για την εμβάθυνση στις παραπάνω χωρικές έννοιες, με συνδυασμό αριθμητικών δεδομένων και χαρτογραφικών υποβάθρων. Περιλαμβάνεται η δυνατότητα των χρηστών να παρεμβαίνουν διαδραστικά σε αμφότερα (αριθμητικά δεδομένα και χαρτογραφικά υπόβαθρα), δημιουργώντας εναλλακτικά σενάρια. Τα σενάρια θα οπτικοποιούνται τρισδιάστατα, κατά περίπτωση.

• Συγκρότηση ευάριθμων τεστ, για την αξιολόγηση των χρηστών όσον αφορά την κατανόηση των παραπάνω εννοιών.