Οδηγός πρόσβασης στο vlab user space

Α. Πρόσβαση στο vlab user space από το εργαστήριο

1. Από περιβάλλον Windows
VLAB

Εκτελούμε το ελεύθερο λογισμικό sshfs manager το εικονίδιο το οποίο βρίσκεται κάτω δεξιά στη μπάρα εργαλείων.

Στο αναδυόμενο παράθυρο του sshfs manager πραγματοποιείτε τις ακόλουθες ενέργειες:

α. Στο πεδίο Drive Name και στη θέση “to_username_sas” πληκτρολογείτε το Username του ηλεκτρονικού λογαριασμού σας στο ΤΕΙ.

β. Στο πεδίο Username και στη θέση “to_username_sas” πληκτρολογείτε το Username του ηλεκτρονικού λογαριασμού σας στο ΤΕΙ.

γ. Στο πεδίο Password πληκτρολογείτε το Password του ηλεκτρονικού λογαριασμού σας στο ΤΕΙ.

δ. Κάνετε κλικ στο save

ε. Τέλος κάνετε κλικ στο mount.

 

2. Από περιβάλλον Linux

Εκτελείτε την εντολή cloud-connect login όνομαχρήστη για σύνδεση

Εκτελείτε την εντολή cloud-connect logout όνομαχρήστη για αποσύνδεση

cloud-connect
*************************
Δυνατότητες
*************************

Χρήση: cloud_connect [επιλογή] [προορισμός]

Επιλογή:
status Εμφάνιση κατάστασης mount
login [όνομα χρήστη]  – Σύνδεση στο Teiath Cloud
logout [όνομα χρήστη]  – Αποσύνδεση από το Teiath Cloud
umount Αποσύνδεση καταλόγου
help Εμφάνιση του παρόντος μηνύματος βοήθειας
version Εκτύπωση έκδοσης και πληροφοριών άδειας χρήσης

Β. Απομακρυσμένη πρόσβαση στο vlab user space

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον δικό σας χώρο αποθήκευσης από απόσταση:
1. θα πρέπει να συνδεθείτε στο ΤΕΙ Αθήνας μέσω VPN. Μπορείτε να δείτε τις οδηγίες σύνδεσης εδώ.
2. θα πρέπει να εκτελέσετε τα βήματα που περιγράφτηκαν παραπάνω για τα αντίστοιχα λειτουργικά συστήματα.